Zwolse lijsttrekkers geven mening over winkelcentrum Zwolle-Zuid

· leestijd 5 minuten Partnerbijdrages

In onze krant, via onze website en op social media hebben we inwoners van Zwolle opgeroepen om voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een vraag aan de lijsttrekkers van de Zwolse politieke partijen te stellen. De komende weken laten wij de lijsttrekkers reageren op deze vragen. Deze week hebben de lijsttrekkers gereageerd op de volgende vraag van een Zwollenaar over winkelcentrum Zwolle-Zuid:?Enige jaren geleden heeft het college van burgemeester en wethouders van Zwolle besloten dat het winkelcentrum Zwolle-Zuid een voetgangerszone moest worden. Uit recent contact met de politie bij monde van de wijkagent heb ik vernomen dat de politie het gebied niet als voetgangerszone had willen zien. Dit verklaart dan ook direct waarom er niets wordt gedaan aan het voortdurend overtreden van deze verordening door het publiek. Ondertussen wordt er op de Commissarislaan met een laser-gun opgetreden tegen automobilisten die sneller dan de toegestane 30 km rijden. Waarom hier wel optreden tegen overtreders van regelgeving en in het winkelcentrum absoluut niet? Bewoners klagen veelvuldig over het winkelcentrum, maar het is allemaal gericht tegen dovemans oren. Welke oplossing biedt uw partij?'PvdA, lijsttrekker Nelleke Vedelaar?Iedereen moet zich houden aan de regels. De PvdA vindt dat we elkaar daar ook op kunnen aanspreken. De regels in het winkelcentrum zijn er om veilig te kunnen winkelen, zonder het risico te worden aangereden door een fiets. Het controleren van de snelheid op de Commissarislaan ondersteunen we. We horen van bewoners dat ze zich zorgen maken over te hoge snelheden in hun buurt. Ook bij dat verkeersgedrag kunnen we elkaar aanspreken: hardrijders in woonwijken wonen vaak in de buurt. Dus ook als het gaat om verkeersveiligheid geldt: samen maken we het verschil!?VVD, lijsttrekker René de Heer?De VVD Zwolle staat voor drie zaken: het woongenot van de bewoners, het prettige gevoel voor winkelend publiek en het realistisch aan de regels houden van fietsers. Door auto's die te snel rijden op de Commissarislaan ontstaan levensgevaarlijke situaties. Handhaven van de 30 km/u, is daarom goed. Als het gaat om fietsers in het winkelcentrum moet de politie bij overtredingen ook optreden. Je zou wel met bepaalde tijden kunnen werken die aangepast worden aan de drukte in het centrum. Op het moment dat de politie aangeeft dat handhaven moeilijk blijft, moeten we kijken wat we daaraan kunnen doen, zodat er duidelijkheid is voor politie, bewoners en fietsers.?CDA, lijsttrekker Judith Compagner?Regels zijn gesteld met een reden. En wij vinden dat regels moeten worden gehandhaafd. Dat geldt voor de snelheidslimiet in 30 km zones. Dat geldt voor het feit dat je in een voetgangersgebied niet mag fietsen of brommen. De politie is dan de eerst aangewezen instantie om te handhaven. Daarnaast is het CDA ook van mening dat juist als het gaat om het voetgangersgebied, de bezoekers ook zelf een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid in de openbare ruimte. Durf elkaar aan te spreken om het ongewenste gedrag voor een (nog) aangenamer Zwolle.?ChristenUnie, lijsttrekker Gerdien Rots?Bij het bouwen van het winkelcentrum is er onvoldoende aandacht besteed aan de fietsvoorzieningen, terwijl het autoparkeren goed is geregeld. De ChristenUnie begrijpt dat bewoners hun fiets zo dicht mogelijk bij de supermarkt willen parkeren. We stimuleren het gebruik van de fiets. Vanuit de psychologie van de fietser denkt de ChristenUnie aan de volgende oplossing: bij de supermarkten en tegenover de bibliotheek van Zwolle-Zuid kunnen duidelijke fietsvakken worden gemaakt. Zo wordt duidelijk waar fietsen kunnen worden geplaatst. Ook willen we onderzoeken of de leegstaande winkelpanden tijdelijk als fietsenstalling dienst zouden kunnen doen.?GroenLinks, lijsttrekker Patrick Rijke?GroenLinks vindt dat voorkómen beter is dan achteraf moeten aanpakken. Wij pleiten daarom al jarenlang om het fietsparkeren in en rond de wijkwinkelcentra te verbeteren. Zeker in Zwolle-Zuid valt veel te winnen door te zorgen voor meer fietsenstallingen op handige plekken. Dat neemt niet weg dat er altijd mensen zullen zijn die toch door het voetgangersgebied heen fietsen. Omdat het ondoenlijk is daar voortdurend een agent te laten rondlopen, zullen de bezoekers, winkeliers en bewoners van het winkelcentrum hen daar op moeten aanspreken. GroenLinks wil wel graag voldoende wijkagenten; zij kennen hun 'pappenheimers' en kunnen gericht overtreders benaderen.?Swollwacht, lijsttrekker William Dogger?Swollwacht is hierover heel duidelijk. Wij willen dat de politie, zonder iedere vorm van eigen interpretatie, consequente uitvoering geeft aan bepalingen dan wel verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld! Wij houden over dit onderwerp de burgemeester en de korpsleiding verantwoordelijk voor het niet naleven van vastgestelde bepalingen dan wel verordeningen. Wij willen dat de politie consequent uitvoering geeft aan handhaving en indien nodig verbalisering tegen overtreders binnen alle aangewezen voetgangerszones, dus ook in winkelcentra en tegen hardrijdend autoverkeer binnen de 30 km zones in woonwijken!?D66, lijsttrekker Jan Brink?Ons uitgangspunt is dat regels moeten worden nageleefd, zo nodig door een actieve handhaving. Het winkelcentrum Zwolle-Zuid is een specifieke situatie waarin dit blijkbaar niet goed werkt. D66 is een voorstander van zogenaamde shares space in de openbare ruimte. Hier geldt dat verkeersdeelnemers goed moeten opletten omdat zij niet van elkaar worden gescheiden door regels. Uitgangspunt bij shared space is dat de meest kwetsbaren (meestal voetgangers dus) voorrang hebben.?SP, lijsttrekker Tjitske Siderius?De SP is er voorstander van dat winkelstraten voetgangersgebieden zijn, zodat Zwollenaren veilig kunnen winkelen zonder dat zij van de sokken worden gereden door fietsers of auto's. De regels moeten dan wel worden gehandhaafd. Helaas zien we dat politieagenten door bureaucratie en regeltjes weinig tijd hebben om op straat te zijn. Dat moet anders: meer blauw op straat in plaats van achter het bureau. Harder rijden dan 30 km/uur in een woonwijk is een kwalijke zaak en moet bestraft worden. De prioriteit van de politie-inzet moet - volgens de SP - liggen bij het stijgend aantal inbraken in de stad.?Lijst Willem Lucht, lijsttrekker Willem Lucht?Omdat er altijd de makkelijkste weg gekozen wordt: een automobilist brengt meer geld in het laatje door al die bekeuringen. Vaak om een peulenschil, het bewijst maar weer eens dat betrokken overheden lak hebben aan de burger en gewoon hun eigen zin doordrijven. Als er verkiezingen zijn, worden ze ineens actief maar zo gauw de verkiezingen voorbij zijn, is het weer gedaan met de betrokkenheid van de burgers bij de politiek. Wij van de LWL pakken liever de koe bij de horens en willen direct om de tafel gaan zitten met alle betrokkenen om zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden.?OPA, lijsttrekker Henri van ?t Slot?OPA is voor handhaven en zo nodig optreden tegen de overtreders. Destijds is het besluit genomen in overleg met de politie, anders was het besluit niet goedgekeurd. Op dit moment staat het winkelcentrum niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van de politie. OPA zal zich inzetten om dit probleem aan te pakken en hoger op de prioriteitenlijst te zetten of dat BOA's dit overnemen. Bij de invoering van het voetgangersgebied is bij alle ingangen het bord 61 bijlage 2 van RVV geplaatst. Dit hoort dan ook gehandhaafd te worden. De personen die gebonden zijn aan hun scootmobiel dienen hier stapvoets te rijden.?Piratenpartij, lijsttrekker Ronnie Popkema?Het verbaast de Piratenpartij dat de politie zo rigoureus reageert op een besluit van het college. We hopen dan ook dat dit een uitzondering is. De meest constructieve aanpak begint volgens ons bij een gesprek met de politie. Misschien hebben zij goede redenen om niet te handhaven. Mocht er dan in overleg iets veranderd worden aan de situatie, dan moeten de bewoners ook direct in de besluitvorming betrokken worden. Wat de laser-gun op de Commissarislaan met de voetgangerszone te maken heeft, ontgaat ons volledig.?

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16