Afbeelding

Deltion College-bestuurder Bert Beun: gelijkwaardigheid onderscheidt regio

· leestijd 3 minuten Partnerbijdrages

ZWOLLE - Hij is sinds 2012 voorzitter van het college van bestuur van het Deltion College. Daarnaast is Bert Beun onder meer de preses van voetbalclub HHC uit Hardenberg en bestuurslid van het CDA in die plaats. In elk klimaat komt Beun echter tot dezelfde conclusie. Gelijkwaardigheid – niet te verwarren met gelijkheid – verenigt de krachten.Zowel de stad als de regio Zwolle (de stad en 17 omliggende gemeenten) hebben wat dat betreft wortels liggen die het waard zijn om blootgelegd te worden, meent Beun. Deltion liet er dit voorjaar zelfs een korte film over maken, in hoofdzaak voor intern gebruik. Een in juni gehouden interview met Beun over deze ‘inspiratie’ mondde al snel uit in een gesprek over hoe onderwijs, ondernemers en overheid samen het verschil kunnen blijven maken in de toekomst. Nu de vakanties zijn afgelopen en het nieuwe seizoen begint, publiceert De Swollenaer dat gesprek. Topnotering“Ik ben voor mijn werk op veel verschillende plekken in het land geweest”, steekt Beun van wal. “Ik durf te zeggen dat de regio Zwolle in een ding echt anders is dan de meeste andere regio’s en dat dit bijdraagt aan de topnotering in het Elsevier-onderzoek van sterkste economische regio’s. De lokale overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen zien elkaar als gelijken, niemand voelt zich belangrijker dan de ander. Dat is in mijn ogen zo mogelijk nog fundamenteler dan de hoge arbeidsmoraal die het oosten des lands kenmerkt. Al moet je dat laatste zeker niet onderschatten. Voor een bedrijf als Wehkamp is het reden om hier te blijven met haar vestiging.”PlusjeGelijkwaardigheid dus. Een mooi begrip, maar wat levert dat nu concreet op in de praktijk? Een aansprekend voorbeeld vindt Beun het Sociaal Akkoord IJssel-Vecht dat werkgevers, gemeenten en scholen sloten om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld een Wajonger. Het verbond zelf werd opgelegd vanuit Den Haag, dat in Nederland tot aan 2026 honderdduizend banen er bij wil langs deze weg. Toegespitst op de regio IJssel-Vecht praat je dan met betrekking tot de eerste periode – die tot aan 2017 – over 585 banen. Het waren echter de lokale partners zelf die deze opdracht opschroefden tot duizend banen. “Ik noem dat een plusje zetten op de regio. Als Deltion zijnde proberen we dat telkens weer. In de wetenschap dat we met ruim 13.000 studenten en 1.150 mensen die hier hun brood verdienen ook wel een actor zijn met invloed.” KenmerkendZwolle is nu eenmaal een onderwijsstad en dat is eigenlijk altijd zo geweest. Het eerder genoemde filmpje refereert daaraan met opnames van de plaats in de binnenstad waar Moderne devoot Johannes Cele ooit zijn Latijnse school had. Diens systeem van overgaan naar een andere klas en examens afleggen mag nogal standaard klinken, destijds was hij de eerste en daarmee revolutionair. Ook het principe van studiegeld kunnen verdienen in kloosters en onderwijs voor rijk en arm was bijzonder. Beun trekt het echter graag breder. “Minstens net zo kenmerkend vind ik de gezonde ondernemerszin van de Hanze. En met staatsman Thorbecke begon in Zwolle een weg naar democratisering. Handel, politiek en scholing zijn verweven met de stad.”UitdagingenTegelijkertijd weet Beun dat de wereld enorm is veranderd en de globalisering sterker dan ooit een stempel drukt op de directe omgeving. Het sterkst uit zich dat misschien wel bij het fenomeen dat ook wel bekend staat als ‘Shift Happens’. Beun pakt een vel papier om een streep te zetten die een denkbeeldige lijn markeert. Bij het mbo heb je niveau 1, 2, 3 en 4. Hoewel dat zo niet wordt genoemd zou je bij het hbo kunnen doortellen tot niveau 7 en daarboven heb je universitair. De academici gaan in het bedrijfsleven voor ‘leaner en meaner’. Uitdagingen liggen er bij het hbo dat van oudsher minder praktijkgericht is dan het mbo. Maar, zo constateert Beun, met alleen mbo niveau 1 of 2 wordt het ook steeds moeilijker. “Vroeger was het vooral lastig om vanuit een uitkeringssituatie aan de bak te komen, maar dat is opgeschoven.”CredoDoorleren, maar vooral ook bij- en omscholing zijn het devies. Deltion speelt daar volgens Beun onder meer op in met het onderwijs voor volwassenen en het ‘praktijk-leerbedrijf’. Aan de andere kant is het bedrijfsleven volop in beweging. Bedrijven uit dezelfde sector zullen collectief gaan opleiden. Zij bieden plaatsen, onderwijsinstellingen als Deltion hebben de kennis in huis. Gemeenschappelijk zoeken naar oplossingen blijft het credo, zeker in moeilijke tijden. De regio Zwolle heeft wat dat betreft een streepje voor aldus Beun en dat moet zo blijven. Beun: ‘Handel, politiek en scholing zijn verweven met de stad.’ Foto: Deltion College