Afbeelding

De Zwolse lijsttrekkers over de houdbaarheid van onze aarde

· leestijd 5 minuten Partnerbijdrages

In onze krant, via onze website en op social media hebben we inwoners van Zwolle opgeroepen om voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart een vraag aan de lijsttrekkers van de Zwolse politieke partijen te stellen. De komende weken laten wij de lijsttrekkers reageren op deze vragen. Deze week hebben de lijsttrekkers gereageerd op de volgende vraag van een Zwollenaar over de houdbaarheid van onze aarde:‘Bekend is dat ons voedsel genetisch gemanipuleerd wordt, denk aan plofkip, EHEC in komkommer en tomaat, genetisch gemanipuleerde mais. Wat doen politieke partijen als deze producten telkens terug keren in de supermarkten van Zwolle? Klimaat- en milieuverandering is een probleem van en voor de mens. Het is een maatschappelijk probleem. Welke politieke partij van Zwolle zit met dit probleem? En...wat gaat men hieraan doen? Wie gaat wat doen aan de houdbaarheid van de aarde?’VVD, lijsttrekker René de Heer“Wij vinden het een keuze van elke consument zelf om bewust te kopen en zijn dus niet van plan om lokaal specifieke regels daar voor in te voeren. We willen mensen niet tot keuzes dwingen. Regels voor de manier waarop voedsel wordt geproduceerd worden in Den Haag en Brussel gemaakt. In Zwolle gaat de VVD voor banen, veiligheid en bereikbaarheid. Dat is onze lokale verantwoordelijkheid zodat de stad van nu ook aantrekkelijk blijft voor morgen en overmorgen.”CDA, lijsttrekker Judith Compagner“Voedselveiligheid is een belangrijk issue, maar heeft niets met lokale politiek te maken. Wij vinden dat consumenten de keuzevrijheid hebben om te kunnen kiezen tussen voedsel met of zonder genetische modificatie. Het CDA streeft naar een balans tussen mens, milieu en economie, zodat wij de wereld goed achterlaten voor onze kinderen. Zo hebben we ons ingezet voor meer dan een hectare aan zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen. Een aangenaam Zwolle betekent een duurzaam beleid dat initiatieven van bewoners in buurten, van stichtingen, verenigingen en ondernemers de ruimte geeft om zelf energie op te wekken, zodat we allemaal ons steentje bij kunnen dragen aan duurzame energieopwekking.”PvdA, lijsttrekker Nelleke Vedelaar“Klimaat en milieuverandering zijn belangrijke items voor de PvdA, met name het stimuleren van alternatieve energieopwekking en energiebesparing. Maar ook het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets in en naar de binnenstad kan een bijdrage leveren. Ik ben blij dat de PvdA heeft besloten een eind te maken aan de verkoop van plofkippen. En wat ons betreft geeft de gemeente het goede voorbeeld. Dat betekent dat zij duurzaam en diervriendelijk inkoopt, groene energie gebruikt en duurzaamheidsmaatregelen toepast in onze gebouwen.”ChristenUnie, lijsttrekker Gerdien Rots“Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van ons voedsel. De ChristenUnie deelt die zorg. De manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd kan bovendien ernstige gevolgen hebben voor het milieu. Wij voelen ons verantwoordelijk om de aarde goed te beheren. Dat vraagt om respect voor de dieren en zorgvuldig gebruiken van de oogst. We willen de aarde zo achterlaten dat komende generaties ook goed kunnen leven. Hoe meer je ziet en weet over je eten, hoe bewuster kunt kiezen. Daarom wil de ChristenUnie de afstand tussen producent en consument verkleinen. We stimuleren dat lokale en regionale producten zoveel mogelijk worden verkocht in Zwolse supermarkten en op de Zwolse weekmarkten. Daarmee dragen we bovendien bij aan lagere transportkosten en dus verminderde CO2-uitstoot.”GroenLinks, lijsttrekker Patrick Rijke“Hoe natuurlijk en eerlijk is ons voedsel? GroenLinks wil dat Zwolle vooroploopt in bewustwording en concrete verandering. Daarom willen we dat Zwolle een gentechvrije gemeente wordt. GroenLinks wil bovendien dat er meer ruimte komt om voedsel te verbouwen in de wijken en nabij de stad. Dat bevordert dat mensen weten wat ze eten en dat ze eerlijk voedsel eten. Denk aan plukfruit in de openbare ruimte, school- en volkstuinen en stadsboerderijen. GroenLinks wil ook op andere gebieden de omschakeling naar een 'volhoudbare' samenleving bewerkstelligen. Zwolle wordt een stad die draait op eerlijke energie, met schone mobiliteit en een duurzame economie.”Swollwacht, lijsttrekker William Dogger“Swollwacht hecht grote waarde aan dierenwelzijn en aan een duurzaam en schoon milieu. Binnen dit gegeven is er wat ons betreft geen plaats voor genetisch gemanipuleer met dieren en producten zoals fruit en groenten. Echter kan de gemeente geen verbod opleggen over keuzes en assortimenten van voeding. Dit betreft landelijkbeleid met toetsing door de verantwoordelijke inspecties. Naast landelijk beleid ligt er volgens Swollwacht ook een verantwoordelijkheid bij ons allemaal, dus ook bij de consument en supermarktondernemer. Want als de vraag en/of het aanbod wegvalt worden er ook geen genetisch gemanipuleerde dieren, zoals plofkippen, of genetisch gemanipuleerde producten meer verkocht.”D66, lijsttrekker Jan Brink“Duurzaamheid is een belangrijk thema voor D66. De sterkste partij hierin is de consument die uiteindelijk bepaalt wat hij of zij wel of niet koopt. De rol van de overheid zien wij vooral in het bieden van eerlijke informatie zodat de consument bewust kan kiezen voor duurzame producten. Op deze manier zullen genetisch gemanipuleerde, en dieronvriendelijk geproduceerde producten niet meer worden verkocht.”SP, lijsttrekker Tjitske Siderius“De SP staat voor een duurzaam Zwolle. De keuzes die we in Zwolle maken, moeten geen nadelige gevolgen hebben voor later. Alle Nederlanders, ook de Zwollenaren, moeten er vanuit kunnen gaan dat hun voedsel veilig is. Waar ze daar een taak heeft, moet de gemeente Zwolle hier op toezien. Ook onze kinderen en kleinkinderen willen we een groen Zwolle kunnen bieden met een goede luchtkwaliteit en zonder grote afvalbergen. De inzet van duurzame energie krijgt prioriteit, bijvoorbeeld bij de bouw van nieuwe woningen. Door toepassing van geïsoleerd dubbel glas en goede isolatie van muren, vloer en het dak kan energieverspilling worden voorkomen. De SP zet in op 5 procent meer sociale, duurzame huurwoningen in Zwolle.”Lijst Willem Lucht, lijsttrekker Willem Lucht“De LWL is absoluut van plan zich in te zetten voor een leefbare aarde en heeft hier alle krachten voor gebundeld. Zo willen wij constant toezicht houden op de import van levensmiddelen door een speciale rapportagecommissie die scherp toezicht houdt hoe en wat er binnenkomt en verkocht wordt aan de consument. Het is aan de politiek om met een oplossing te komen nadat er overleg is geweest met alle betrokken partijen die zich hiermee bezighouden.”OPA, lijsttrekker Henri van ‘t Slot“De vraagstelling vindt OPA opmerkelijk, iedere politieke partij die hier met een volledig antwoord komt is niet realistisch. We hebben het namelijk over gemeentelijke politiek en daarbij moeten we niet de illusie zijn dat wij wereldwijde problemen kunnen oplossen. Voorstaande is precies het probleem van de politieke partijen en de vraagstelling welke wij veelal krijgen. Politieke partijen beloven veel, of hebben een mening over veel onderwerpen echter na de verkiezingsperiode wordt er niet op terug gekomen. De inwoner van Zwolle wordt hiermee niet op een eerlijke manier voorgelicht. OPA Zwolle is geen groot voorstander van Genetisch gemanipuleerd voedsel, echter begrijpt OPA de noodzaak van voorstaande wel. Als voorstaande inhoud dat er een stap gemaakt kan worden in het tegengaan van honger in de wereld, waarom is het dan per definitie slecht? Voorstaande is ook een dilemma voor OPA. Daarnaast kopen mensen het, en OPA is van overtuiging dat iedereen daar een eigen keuze in mag maken en voor zichzelf af mag vragen of het goed of slecht is. Klimaat en milieuverandering is een probleem waar we onze kleinkinderen mee opzadelen, OPA maakt zich hier zorgen over.”Piratenpartij, lijsttrekker Ronnie Popkema“Een van de belangrijkste speerpunten van de Piratenpartij is duurzaamheid. Wij willen Zwolle op termijn op energiegebied zelfvoorzienend maken door middel van schone energie, om de vervuiling en de kostenstijgingen van de toekomst voor te zijn. Wij steunen initiatieven om zo veel mogelijk voedsel lokaal te telen en fokken, om onder andere onnodig gesleep met veestapels te voorkomen, dat scheelt in uitlaatgassen, files en dierenleed. Bovendien stimuleert het de lokale economie op verantwoorde wijze.Wat betreft de plofkip en genetisch gemanipuleerd voedsel, ligt de sleutel wat de Piratenpartij betreft bij eerlijke voorlichting en bewustwording. Mensen moeten beseffen dat als een kip voor 2 euro per kilo (en ook een angorawollen trui voor een tientje) in de winkel ligt, er iets niet in de haak is. Dat zijn prijzen waarvoor dit soort producten logischerwijs niet geproduceerd kunnen worden.Het is wat ons betreft een taak van de gemeente om te zorgen dat Zwollenaren goed geïnformeerd zijn en blijven, zodat ze de mogelijkheid hebben om een zo weloverwogen en zo verantwoordelijk mogelijke keus kunnen maken.”

Afbeelding
Sparta Zwolle kijkt ondanks nodige tegenwind vooral vooruit Sport 19 uur geleden
Afbeelding
IJssel is nog lang niet schoon, is boodschap van sloeproeiers Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen 22 uur geleden