Cursus Persoonlijke Voorbede in de Zuiderhof

Algemeen

ZWOLLE-ZUID – In de Zuiderhof aan de Troelstralaan 25 wordt op vijf dinsdagavonden van 19 januari tot en met 16 februari de interkerkelijke cursus Persoonlijke Voorbede gegeven.

De cursus gaat over het bidden met mensen in de kracht van de Heilige Geest. De cursusavonden beginnen met lofprijzing, daarna volgt onderwijs vanuit de bijbel en het in praktijk brengen van de persoonlijke voorbede. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere: Bijbelse basis, Praktijk van het bidden met twee personen voor een derde, Genezing, Vervulling met de Heilige Geest, Vergeving, Luisteren naar God en Zegenen. Philip Troost zorgt voor de uitleg en verdieping van de verschillende aspecten van persoonlijke voorbede. De inloop met koffie/thee is om 19.30 uur. De cursus begint om 19.45 uur en duurt tot 22.00 uur. De kosten voor vijf avonden zijn 25 euro, inclusief cursusmap. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.persoonlijkevoorbedezwolle.nl.