Eigen foto

Jaarlijkse Indië-herdenking Zwolle krijgt besloten karakter

Algemeen

ZWOLLE - De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog tijdens de Japanse bezetting (1941-1945), de Indonesische revolutie (1945-1949) en kwestie Nieuw-Guinea (1949-1962) op 15 augustus krijgt in Zwolle een andere invulling vanwege de corona-veiligheidsmaatregelen.

In samenspraak met de gemeente Zwolle heeft de Commissie Herdenking 15 augustus gekozen voor een sobere plechtigheid zonder publiek bij het Indië- en Nieuw-Guinea monument in Park Eekhout. Dat publiek is immers grotendeels ouder en kwetsbaar. De commissie wil daarmee geen risico lopen. Van de alternatieve herdenking en de kranslegging wordt een film gemaakt die op 15 augustus via internet te bekijken is.

Verbondenheid

Hiermee is het mogelijk dat de hele Zwolse samenleving, ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden, op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken. De grootschalige herdenking, zoals die oorspronkelijk was bedoeld en gepland, is verplaatst naar 2021.

Bloemen

Het spreekt voor zich dat iedereen die daaraan behoefte heeft op 15 augustus bloemen bij het monument mag neerleggen. De commissie vraagt wel daarbij de corona-veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en voldoende afstand te houden. Volg voor meer informatie de Facebook-pagina van de Commissie Herdenking 15 augustus: @herdenking15augustuszwolle