Afbeelding

1,5 miljoen voor Zwollenaren die aan de slag gaan met energiebesparingen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zwolle - De gemeente Zwolle ontvangt binnenkort een kleine 1,5 miljoen euro uit de zogenoemde RREW-regeling vanuit het Rijk voor woningeigenaren en corporaties die aan de slag willen met energiebesparende maatregelen. Het doel van de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen is om inwoners bewust te maken van energie besparen en hen praktische handvatten te bieden om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. 

Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het aanbrengen van tochtstrip, radiatorfolie of het energiezuinig inregelen van de cv-installatie in een woning. Allemaal kleine maatregelen om de energierekening naar beneden te brengen.

De RREW-regeling is een vervolg op de RRE-regeling waarvoor Zwolle in 2019 ruim acht ton voor heeft ontvangen. Het verschil in deze regelingen is dat de RRE-regeling alleen bestemd is voor woningeigenaren. Met de RREW-regeling komen daar de woningbouwcorporaties bij. 

Zwolse aanpak

De uitvoering van deze regelingen ligt in handen van de lokale energie initiatieven en een energie-adviesbureau. De kern van de Zwolse aanpak is dat inwoners duidelijke en praktische handvatten geboden worden voor het nemen van besparingsmaatregelen. Dat gebeurt op het niveau van straten, buurten en wijken. 

De RRE wordt op dit moment samen met drie bewoners – en wijkinitiatieven en het energie-adviesbureau Verbeter & Bespaar uitgevoerd. Zij staan al jaren midden in de uitvoering, willen zich verder professionaliseren en zien de RRE daarbij als smeerolie. En dat werkt, er zijn inmiddels al vele maatregelen getroffen.

De RREW gaat hier op door en breidt uit. De regeling biedt de mogelijkheid door te kunnen bouwen en op te schalen naar andere Zwolse straten en buurten. En nieuwe initiatieven die ook beginnen te ontstaan (vanuit de RRE) uit te nodigen en de mogelijkheid te bieden te groeien. En daarmee zoveel mogelijk beweging creëren, dichtbij, met en voor mensen. 

Gezamenlijke aanvraag

De gemeente is blij dat de woningcorporaties mee doen in deze RREW. Ook zij werken gebieds- en wijkgericht en zien dat samenwerking concreet wordt in straten, buurten en wijken. Daar maakt het niet uit of je huurder of koper bent. Het gaat om je straat of om je buurt. Daarom is een samenwerking tussen lokale wijkinitiatieven, de gemeente en de woningbouwcorporaties ook zo belangrijk.

De nieuwe subsidie is dan ook ontvangen op basis van een gezamenlijk plan van de gemeente, lokale energie initiatieven en de Zwolse woningcorporaties. De gemeente subsidieert het ontvangen budget door aan de initiatieven, die hiervoor eerder al hun plan hebben opgesteld. De gemeente investeert vervolgens in het blijvend verbinden van alle initiatieven, zodat maximaal van elkaar geleerd kan worden.

Zodra de plannen van de initiatieven zijn uitgewerkt en de subsidies zijn verleend worden inwoners geïnformeerd naar de acties die er zijn in hun wijk.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “Deze werkwijze is een voorbeeld van hoe Zwolle haar inwoners op de eerste plaats zet in de energietransitie. Initiatieven als het WijBedrijf Dieze, Blauwvinger Energie, 50tintenGroen Assendorp en Berkum Energieneutraal hebben al bewezen dat deze aanpak werkt. We willen dan ook graag investeren in het voortbouwen en uitbreiden van dit netwerk. Ook zijn we blij dat de Zwolse woningbouwcorporaties mee mogen doen. Naast dat hun huurders hier baat bij hebben, kunnen zij door samen te werken de lokale initiatieven helpen verder te groeien.”

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16