Beekje
Beekje Saskia Wevers

Zomertentoonstelling Palet: Tij, Tijd, Tijdelijkheid

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

Kunstenaarsvereniging Palet doet dit jaar mee met de IJsselbiënnale. Het thema is: Tij, Tijd, Tijdelijkheid. Er is een grote tentoonstelling aan gewijd in het Paletgebouw, Bagijneweide 15 te Zwolle. Behalve kunstwerken over dit thema, is er ander werk te zien in de gangen op de twee bovenverdiepingen. Op sommige tijdstippen worden workshops en demonstraties gegeven in o.a. modeltekenen, aquarelleren, schilderen met muziek, boetseren en fijnschilderen. Ook is de kunstmarkt dan geopend.

Check de website voor de actuele tijden van de workshops: www.paletzwolle.nl.

Openingstijden: 19 juni t/m 11 juli: woensdag t/m zaterdag 11.00 - 21.00 uur,

zondag: 11.00 - 17.00 uur (maandag en dinsdag gesloten!)

Afsluitend weekend 18-19 september: zaterdag & zondag 11.00 - 17.00 uur

De Paletkunstenaars benaderen het thema vanuit verschillende invalshoeken. In de schilderijen van Loek Koopmans ligt de nadruk op de persoonlijke beleving van de tijd. Mensfiguren, schijnbaar wankelend, ondersteunen elkaar, terwijl uit hun houding lijden en verdriet spreekt. Misschien hebben ze dierbaren verloren gedurende de tijdelijke, maar noodlottige, Covid pandemie.

Het persoonlijke zien we ook in het werk van Tali Farchi, die zichzelf heeft afgebeeld voor de spiegel. Maar ze kijkt haar spiegelbeeld niet aan. Liever kijkt ze weg, weg van de sporen die de tijd zichtbaar heeft gemaakt in het meedogenloze spiegelbeeld.

Heel anders, maar erg indringend, zijn de foto’s van Cora Tamarinof. Samengeperst schroot houdt ons de spiegel van de tijdelijkheid voor. De ooit geliefde vervoermiddelen liggen afgedankt en verminkt op elkaar gestampt. Ze hebben hun tijd gehad, hun onderdelen zullen worden gerecycled om een nieuw bestaan te beginnen in een andere samenstelling, in een andere tijd.

In het thema tij, tijd, tijdelijkheid lijkt niets urgenter dan de klimaatcrisis, en terecht krijgt die dan ook veel aandacht in de IJsselbiënnale. Als het tij niet tijdig wordt gekeerd, zal ons leefgebied daaronder lijden, misschien ook de naamgever van deze biënnale, onze geliefde IJssel. Al het oppervlaktewater op aarde wordt gevoed vanuit de verdamping door de tropische regenwouden, damp die opstijgt en zich via gigantische atmosferische rivieren over de aarde verspreidt. Door onze roofbouw op het regenwoud is het een kwestie van tijd of deze watertoevoer stand zal houden. Het schilderij “De grote luchtrivier” van Herman Cleine, verbeeldt deze waterstroom.

Natuurlijk zijn er zijn nog meer raakvlakken met het thema tij, tijd, tijdelijkheid, zoals de kunstenaars van Palet laten zien. Hun werk draagt bij aan de bewustwording van de vraagstukken, die met dit thema samenhangen. Want goede kunst komt tegemoet aan onze esthetische behoeften, maar prikkelt ook, en zet ons aan het denken.

Paletgebouw

Het Paletgebouw ligt niet aan de IJssel, maar net ten oosten van de binnenstad. Bezoekers zullen een klein eindje moeten wandelen of fietsen. Voor automobilisten is er het vlakbij gelegen parkeerterrein aan De Turfmarkt.

Corona

In het Paletgebouw gelden de regels voor “doorstroomlocaties”. Zie de website van de Rijksoverheid voor de actuele informatie.

Nadere informatie

www.paletzwolle.nl; www.facebook.com/paletzwolle; https://ijsselbiennale.nl/