Op huisbezoek bij Geert Grote

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

DEVENTER / ZWOLLE - Met de opening van het Geert Groote Huis in Deventer op donderdag 3 oktober is de historie van de Moderne Devotie nu fysiek tastbaar. Deze hervormingsbeweging, waarvan Geert Grote geldt als de grondlegger, druiste in tegen de misstanden van de middeleeuwse samenleving. Langs de wegen van de Hanze verspreidde de beweging zich door een groot deel Europa. Naast Deventer werd Zwolle echter hét centrum van gemeenschapsdenken, met onder andere een modern onderwijssysteem voor iedereen. Aan die onderwijstak refereerde hoogleraar Paul Schnabel van de Universiteit van Utrecht, een van de sprekers op de Geert Groote Dag die samenviel met de opening. Onder zijn toehoorders waren onder andere burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle en zijn ambtgenoot Andries Heidema uit Deventer. Alsook een delegatie uit Zwolle en Diepenveen die te voet vertrok naar Deventer, zoals in vroeger dagen de kloosterlingen. Vanuit Windesheim vertrok in alle vroegte coördinator Mink de Vries van de Postmoderne Devotiebeweging. Verkleed als middeleeuwse monnik liep hij de route Wijhe-Olst-Diepenveen en vandaar naar Deventer. Bij benadering de route die streekgenoten eeuwen geleden ook liepen. De Vries hoopt dat het Geert Groote Huis in Deventer een katalysator is voor de plannen in Zwolle om een Thomas a Kempis Huis te realiseren. ?Wie de naam Zwolle hoort, denkt al snel aan de Hanze. Maar waar de Hanze een handelsverbond was waar Zwolle als één van vele steden deel van uitmaakte, was de Moderne Devotie veel specifieker voor de IJsselstreek. Deventer en Zwolle waren echt de centra van deze beweging, die zich verankerde in grote delen van Noordwest-Europa. Op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld was Zwolle toonaangevend.? In zekere zin zie je het tot op de dag van vandaag terug, zo meent De Vries, hoe de Moderne Devotie beide steden heeft beïnvloed. Zei het op een erg verschillende manier. ?Gechargeerd gezegd zijn ze in Deventer meer bezig met het laten zien van het erfgoed van de stad. Tegelijkertijd merk ik wel eens dat men in Deventer wel bewondering heeft hoe we in Zwolle op niet-materiële manier met het nalatenschap van de Moderne Devotie omgaan. Mede ook door er een eigentijdse interpretatie aan te geven.?