'Het wordt een omslagpunt in ons denken'

· leestijd 4 minuten Partnerbijdrages

Dat de Moderne Devotie uitgerekend in Zwolle en Windesheim weer in de belangstelling staat, het kloppend hart van de beweging zes eeuwen geleden, vindt Mink de Vries veelzeggend. Toch leeft de schrijver van 'Navolging van Christus in jonge taal' en 'Navolging Nu - Postmoderne Devotie' vooral in de tegenwoordige tijd. En daar is volgens hem met de oprichting van de eerste gemeenschapskring, waar hij nauw bij betrokken is, ook alle reden toe. "Dit concept wordt een omslagpunt in ons denken." Zittend op een terras voor Museum De Fundatie vertelt hij hoe hij dat voor zich ziet en onder andere ook waarom hij meer heeft met het gedachtegoed dan het verleden. Hoe mooi de tentoonstellingen die in de musea worden getoond dan mogen zijn, het is volgens hem niet de basis. De gedachte van waaruit de gemeenschapskring ontspruit die 15 oktober wordt opgericht in Zwolle-Zuid -de eerste van vijftien- is dat in zijn ogen wel. "Ik ben niet iemand die snel een museum binnenstapt en waarom zou ik dat nu wel doen? Naar aanleiding van de tv-opnames van God in de Lage Landen werd mij gevraagd: 'Waarom ga je niet naar Brussel? Daar hebben ze de oudste uitgave van 'Over de Navolging van Christus'. 'Breng hem maar naar Bergklooster', zei ik toen. 'Dat is een stuk dichterbij'. De Moderne Devoten zelf waren ook niet bezig met de dingen eromheen. Ik denk dat we goed bezig zijn als we in hun voetsporen treden.? Dat moet dan gaan gebeuren met de gemeenschapskring die -hoewel je niet gelovig hoeft te zijn om er in te delen, wordt gedragen door het Diaconaal Platform Zwolle. Maar is zo'n samenwerkingsverband er al niet? ?Een paar jaar geleden zijn de kerken in Zwolle gaan samenwerken en is het Diaconaal Platform opgericht. Mensen die dat nodig hebben, krijgen een financieel steuntje in de rug. Je kunt ook denken aan hulp voor Wmo'ers en het bijstaan van mensen die zich eenzaam voelen. Of heel praktisch het samen invullen van papieren aan een loket als diegene om wie het gaat het lastig vindt om dat helemaal zelf te doen. Diaconale platforms heb je in sommige andere steden echter ook. Wat het bijzonder maakt, is dat het platform hier nog weer gaat samenwerken met andere netwerkverbanden waarbij je kunt denken aan de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen zoals MEE en Travers. Er zijn nog veel meer mogelijkheden dan we dachten." Zoals?"Wat er allemaal precies gaat gebeuren, moet natuurlijk nog blijken omdat we net gaan beginnen. Als ik kijk naar wie er meedoen en hoe enthousiast men is, twijfel ik er niet aan dat het heel succesvol zal zijn. Daar komt bij dat de kerken beseffen dat het tijd wordt naar buiten te treden en dat men eveneens buiten de kerkmuren beseft dat het anders moet. De crisis die er nu is, maakt duidelijk dat we niet zonder elkaar kunnen en het samen moeten doen."Is het geen trieste constatering dat voor dat besef een crisis nodig is?"Ja, maar kennelijk werkt het zo."Net zoals in de tijd van de Moderne Devoten zelf?"Je ziet in de geschiedenis dat soms de belangstelling voor de Moderne Devotie weer toeneemt. De Moderne Devoten waren hervormers binnen de kerk die ageerden tegen misstanden zoals uitbuiting van de bevolking. Maar vooral ook een persoonlijk contact met God vonden ze belangrijk. Tegenwoordig zie je dat mensen vraagtekens zetten bij of zich afzetten tegen de consumptiemaatschappij en op zoek zijn naar persoonlijke antwoorden. Daarmee zijn de thema's die samenhangen met de Moderne Devotie heel actueel. Al zal het fenomeen zelf heel veel mensen niets zeggen. Ik denk dat negen van de tien mensen er onbekend mee zijn."Wat is voor jou persoonlijk de reden geweest om je er in te verdiepen en te doen wat je hebt gedaan? Zit 'em dat puur in het praktische aspect van een gemeenschapskring waarbij iedere wijkbewoner kan profiteren van al bestaande netwerken die met elkaar zijn verbonden? Of is het de beweging zelf die je aanspreekt?"Ik zie mijzelf als een Postmoderne Devoot, als iemand van de navolging. Het was eigenlijk niet eens heel bewust dat ik er mee aan de slag ging. Destijds was ik namens Present Zwolle betrokken bij het evenement Roots, Reli en Rage. Ik ging aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid samen met jongeren onder andere naar de gevangenis, een begraafplaats en een zorginstelling. Vooral in de gevangenis waar we met ex-gedetineerden spraken waren de jongeren wel geïnteresseerd", blikt de Vries lachend terug. Om er aan toe te voegen: "Ik ontdekte dat Over de Navolging van Christus in de oorspronkelijke taal van Thomas a Kempis onbegrijpelijk was voor de jongeren. Toen heb ik passages hertaald. Later werd mij door dagblad de Stentor gevraagd of zij drie hoofdstukjes mochten plaatsen en daar rolde uit voort dat de Katholieke Bijbel Stichting mij vroeg om het hele boek te hertalen. Op die manier kwam ik in aanraking met andere mensen die de Moderne Devotie een warm hart toedragen, waaronder de Stichting Thomas a Kempis. Zo kwam van het een het ander."Heeft jou dat verbaasd??Nou eigenlijk niet. Ik werd in die periode overspoeld door beelden. De een zal het ideeën noemen, de ander misschien visioenen. Daarover heb ik het ook gehad in een interview met het landelijke dagblad Trouw dat zaterdag 1 oktober is gepubliceerd. Zo had ik het beeld van de fakkeloptocht in de vorm van TAK (de afkorting van Thomas a Kempis red.) dat werkelijkheid is geworden. Wat betreft de periode na nu ontvang ik eveneens beelden. Ik ga niet zeggen wat precies, ik laat een beeld weer los nadat het in mij is opgekomen. Maar de beweging wordt zeker groter. Ik geloof dat dit concept van samenwerkende mensen uit verschillende netwerken aanslaat. Juist omdat iedereen het resultaat ervan in de eigen wijk van dichtbij kan zien. En als iets succes heeft, gaan andere mensen het ook doen. Nogmaals, dit wordt een omslagpunt in ons denken."