Afbeelding

Open Dag Vivente-scholen

Partnerbijdrages

De eerste stap in het basisonderwijs is belangrijk. Om ouders/verzorgers te helpen bij het maken van een goede schoolkeuze voor hun kind heeft Vivente een open dag georganiseerd.

Op donderdag 19 maart staan de deuren van veertien christelijke basisscholen in Zwolle voor belangstellenden open. Tijdens de open dag kan men vrij rondkijken in de school, de groepen, het lesmateriaal zien en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vivente vindt het belangrijk dat kinderen gekend worden in hun eigen betekenis, karakter en mogelijkheden, omdat elk kind uniek is. Door het bieden van een inspirerende en uitdagende leeromgeving en het stimuleren van een positief kritische houding worden de leerlingen, vanuit christelijke waarden en normen, voorbereid op het vervolgen van hun weg in de samenleving. Binnen deze gemeenschappelijke uitgangspunten is elke Vivente-school uniek en heeft zijn eigen onderscheidende onderwijsconcept

De scholen van Vivente die deelnemen zijn: De Aquarel, De Ark, Het Carillon, De Duyvencamp, De Ichthus, De Klokbeker, Chr. Daltonschool Koningin Emma, De Morgenster, Het Mozaïek, De Paperclip, Het Stroomdal, De Zevensprong, De Wendakker en De Zuidster.

Vivente is een ondernemende stichting voor christelijk primair onderwijs in Zwolle. Bij Vivente verzorgen circa 420 medewerkers basisonderwijs voor 4.400 leerlingen op vijftien scholen. De Brug, school voor speciaal basisonderwijs, neemt niet deel aan de open dag.