Afbeelding
Eigen foto

Inwoners testen parkeerdruk: ’29 appartementen op dit kleine stukje grond is teveel’

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends)

BERKUM - Op het terrein van de Emmauskerk aan de Campherbeeklaan in Berkum staat een appartementencomplex met 29 appartementen gepland. Inwoners verwachten dat de komst van het gebouw een te grote parkeerdruk gaat opleveren en hebben dat vorige week zaterdag zelf getest.

“De gemeente stelt het aantal benodigde parkeerplaatsen voor de nieuwbouw vast”, weet John Vullers, die namens de wijkvereniging het woord voert. “Er zijn 58 nodig, waarvan de projectontwikkelaar zegt er 33 op eigen terrein te kunnen realiseren. De overige 25 auto’s kunnen volgens hem in de directe omgeving worden geparkeerd. Onze conclusie is dat het niet kan.”

Een meting zou uitwijzen dat de 25 plekken in de buurt zijn te vinden, maar Vullers bestrijdt de uitkomst. “Het ligt er aan op welk moment je zo’n onderzoek doet. Het moet wel maatgevend zijn en dat is niet gebeurd.” Daarom besloten de Berkumers niet tot een ‘welles-nietes-spel’ met de gemeente en projectontwikkelaar, maar zelf een test te doen. Op zaterdag 27 januari plaatsten ze geen 25, maar vijftien auto’s op de aangegeven plekken. “Niet meer en niet minder”, zegt Vullers. “Dit aantal was al voldoende om het hele verkeer te laten vastlopen. De bus moet de bocht in de Boerendanserdijk en Campherbeeklaan groot nemen en dat levert al problemen op. Ook komt er aanzienlijk meer sluipverkeer door de straat dan ook wij hadden verwacht. Zo zal het verkeer elke ochtend- en avondspits helemaal vastlopen.”

Een uitwijkmogelijkheid voor de bewoners van het beoogde appartementencomplex is er nog wel: het plein voor de winkels. Vullers: “Daar zijn de ondernemers natuurlijk niet blij mee. Zij verwachten daardoor afname van hun omzet. Onze eindconclusie is dat 29 appartementen op dit kleine stukje grond gewoon teveel is. De benodigde parkeerplekken moeten óf op het eigen terrein worden gevonden óf het aantal appartementen moet in aantal terug.”

De fractie van Swollwacht was bij de test aanwezig, stelde ‘verkeerschaos en verkeersonveilige situaties’ vast en heeft inmiddels vragen gesteld in de gemeenteraad. Maar het proces loopt volgens Vullers ondertussen traag en moeizaam. “We hebben meerder malen verzocht de verkeerskundige van de gemeente naar de situatie te laten kijken, maar dat is nog niet gebeurd. En op 10 januari hebben we onze kanttekeningen ingediend. We zijn ook nog in afwachting van reactie daarop.”

“We zijn al geruime tijd in gesprek met de wijkvereniging over onder andere het ontwerp van de appartementen, het omringende groen en de parkeersituatie”, reageert verantwoordelijk wethouder Ed Anker. “Dit heeft geleid tot verschillende aanpassingen in de plannen van de initiatiefnemer. We nemen de argumenten van de wijkbewoners zeer serieus. Zo hebben we de initiatiefnemer gevraagd om een parkeeronderzoek te doen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn met de wijkvereniging gedeeld. Daarover zijn we nog steeds met de wijkbewoners en de initiatiefnemer in gesprek. Er is nog geen sprake van een definitief plan of van vergunningsaanvragen. Aan het daadwerkelijke plan wordt nog gewerkt. Gezamenlijk hopen we tot een goed plan te komen. Er is namelijk veel belangstelling voor deze appartementen, juist van mensen uit de wijk Berkum.”