Afbeelding
Foto: Eigen foto

Gemeente Zwolle stelt preventie en gelijke kansen centraal in gezondheidsbeleid

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE – De gemeente Zwolle besteedt de komende jaren méér aandacht aan preventie, een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving. Speciale hulp en aandacht komt er voor Zwollenaren die er niet of minder gemakkelijk in slagen om gezond, vitaal en weerbaar door het leven te gaan. 

Dit staat in de door burgemeester en wethouders vastgestelde Beleidsagenda Gezondheid 2022 – 2026. Het verkleinen van gezondheidsverschillen wordt de komende jaren het centrale thema. Voor deze aanpak is volgens de gemeente volop aanleiding. “Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren met bijna de helft toe tot 27.000 in 2030. Rapportages laten zien dat alcohol- en drugsgebruik onder jongeren niet langer daalt. Ook de corona-pandemie vergt zijn tol en daarnaast is er een blijvend hoge ziektelast van hart- en vaatziekten en kanker.” Samen met de GGD IJsselland wil de gemeente gaan voor ‘voorkomen is beter dan genezen’.

Aanpak

“Belangrijk voor de Zwolse aanpak is dat wordt samengewerkt met andere beleidsvelden”, meldt de gemeente. “De sterke sociale basis uit de Hervomingsagenda (goede sociale contacten, vitaliteit en gelijke kansen), werkt ook door in gezondheidsbevordering. De gezonde leefomgeving uit de Omgevingsvisie, die tevens meer uitnodigt om te bewegen, draagt bij aan een gezonde leefstijl. De vele data en contacten uit het wijkgericht werken, helpen om te komen tot een fijnmazige aanpak.”

Schulden

Niet iedereen profiteert echter in dezelfde mate van gezondheidsmaatregelen, constateert de gemeente. “Voor sommige mensen kunnen problemen met huisvesting, schulden, de gezinssituatie of laaggeletterdheid zich snel opstapelen. Die combinatie maakt dat ze er moeilijk uitkomen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen krijgt daarom de komende jaren extra aandacht. Zo kan hulp bij laaggeletterdheid een doorbraak betekenen om aan de vicieuze cirkel te ontsnappen.”

Koffie

De beleidsagenda van het college bevat vijf speerpunten: een gezonde leefstijl, gezond opgroeien, mentale gezondheid, een gezonde leefomgeving en vitaal en waardig ouder worden. Voor leefstijl komt de aandacht op meer bewegen, gezond gewicht, gezonde voeding en afnemend middelengebruik. “Een gezonde leefstijl helpt om de kans op dementie te verkleinen”, stellen b en w. “Concrete maatregelen zijn acties als Stoptober en IkPas. Voor kinderen ligt het accent op de eerste duizend dagen van hun prille leven. Wie dan wordt gevrijwaard van stress, roken of ongezonde voeding, krijgt later veel minder gezondheidsproblemen.” Ook hier werkt de gemeente samen in wijkallianties. In Stadshagen organiseert zo’n alliantie onder meer ‘Koffie en Koters’, een oudercafé om laagdrempelig met elkaar te kunnen praten over opvoedkwesties.

Verschillen

Michiel van Willigen, wethouder Gezondheidsbeleid: “Gezondheid is jezelf goed voelen, lekker in je vel zitten, kunnen gaan en staan waar je wilt. Helaas lukt dit niet iedereen. Daarom zal de gemeente specifieker ondersteuning leveren voor wie een extra steuntje in de rug nodig heeft en op die manier de gezondheidsverschillen in Zwolle kleiner maken.”

Op het moment voor zijn herstel haatte hij zichzelf. "Mijn leven was toen een neerwaartse spiraal naar de hel."
Ruben Runhaar debuteert met autobiografie 'Lieve klootzak' Algemeen 22 apr, 12:17
Afbeelding
De Vuurvogel opent Bevrijdingsfestival met Erik Mesie en Bas Treub Algemeen 22 apr, 11:18
Afbeelding
Zo'n driehonderd toeschouwers genieten van uitzwaaiconcert Meander Bigband Algemeen 22 apr, 10:18