Wethouder Monique Schuttenbeld.
Wethouder Monique Schuttenbeld. Foto: Gerlinde Schrijver

68 nieuwe appartementen in Broerenkwartier

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De Gemeente Zwolle en de eigenaar van het C&A-pand, vertegenwoordigd door Fernhout Vastgoed, tekenen woensdag 14 juni een anterieure overeenkomst over de uitbreiding en invulling van het C&A-pand in het Broerenkwartier. Wethouder Monique Schuttenbeld tekent namens de gemeente Zwolle.

Een anterieure overeenkomst sluit men in de beginfase van een project vóór de vaststelling van een exploitatieplan. Het Broerenkwartier is ingedeeld in vier deelgebieden. Ieder gebied heeft een eigen invloedssfeer en samen vormen ze een samenhangend geheel met een eigen dynamiek. Voor diverse delen van het Broerenkwartier zijn plannen in voorbereiding of in ontwikkeling. Al deze plannen leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en het functioneren van het Broerenkwartier en de binnenstad. Het C&A-pand bevindt zich tussen de Broerenstraat, de Drie Pistolengang, de bebouwing van het Weversgildeplein en de Nieuwstraat. Dit is het oostelijk deelgebied van het Broerenkwartier. 

In 2021 hebben B en W het Voorlopig Ontwerp van het C&A-pand vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ontwikkelaar het winkelpand, waar C&A is gevestigd, transformeert. Uitgangspunt hierbij is dat de winkelfunctie op de begane grond wordt behouden. De eerste verdieping wordt aangepast naar een woonfunctie. En op het bestaande gebouw worden drie bouwlagen toegevoegd met woningen. Totaal worden in deze ontwikkeling 68 huurappartementen gebouwd. Ook wordt een inpandige berging voor fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

Wethouder Monique Schuttenbeld (Stadshart) is enthousiast: “Al in de ruimtelijke visie voor het Broerenkwartier hebben we vastgelegd dat we in dit gebied meer ruimte willen maken voor andere functies dan winkels, zoals woningen, horeca en cultuur. Daarmee wordt dit deel van het Stadshart levendiger. Dit project is een goed voorbeeld van passende inbreiding in de binnenstad. Het is een prachtige creatieve ontwikkeling om het gebouw op te toppen met appartementen en - met behoud van de winkelfunctie - het gebouw duurzaam te benutten zonder te slopen.” 

Conform de Zwolse methode van gebiedsontwikkeling legt de gemeente de afspraken over de ontwikkeling vast in een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst leggen gemeente en eigenaar over en weer vast welke afspraken ze hebben gemaakt over de ontwikkeling en de verdeling van de kosten. De overeenkomst is op 30 mei door het college bestendigd.