Afbeelding
Reinier Smabers

Gierzwaluwen krijgen aandacht tijdens de Nationale Vogelweek

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De nationale Vogelweek, van 14 tot en met 22 mei, is een jaarlijks terugkerend initiatief van Vogelbescherming Nederland. De Stichting Avifauna Zwolle vraagt in deze week aandacht voor de gierzwaluwen in Zwolle. "Dat is hard nodig omdat steeds meer broedplaatsen dreigen te verdwijnen."

"Gierzwaluwen komen begin mei terug van hun overwinteringsgebieden in Afrika en zoeken in dit deel van Europa broedplaatsen. Nadat de jongen zijn uitgevlogen in juli verdwijnen ze direct weer naar Afrika. Gierzwaluwen broeden in holtes die ze in gebouwen en woningen vinden. Dat kunnen bijvoorbeeld spleten of gaten in muren zijn, maar ze broeden ook vaak onder dakpannen. Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels omdat ze hun hele leven in de lucht doorbrengen. Uiteraard niet om te broeden, maar ze eten, drinken, slapen en paren in de lucht. Met hun korte pootjes kunnen ze ook nauwelijks lopen. Ze bouwen een heel klein nestje van materiaal dat ze in de lucht vinden, zoals strootjes en veren. Met behulp van speeksel maken ze hier een nestje van", legt de stichting uit in een persbericht.

Bedreiging

"Helaas verdwijnen steeds meer broedplaatsen, omdat oude gebouwen worden gesloopt en daken van woningen gerenoveerd en/of geïsoleerd. Vaak weten bewoners zelf niet eens dat ze al jaren onderdak bieden aan gierzwaluwen. Het is echter heel goed mogelijk om vervangende broedplaatsen te maken bij sloop- en verbouwwerkzaamheden, maar dan moet het wel bekend zijn of ze er broeden. Zwolse vrijwilligers zijn daarom, enkele jaren geleden, tellingen gestart in de hele gemeente. De resultaten toe nu toe zijn best spectaculair, want er broeden veel méér gierzwaluwen in Zwolle dan aanvankelijk werd gedacht. Zelfs in een jong stadsdeel als Stadhagen hebben zich al enkele kolonies gevestigd. De twee 'bolwerken' van de Zwolse gierzwaluwen blijven toch de Zwolse binnenstad en Assendorp. Ook in 2016 gaan de tellingen verder en wie wil, kan daar aan meedoen. De kunst van het tellen is snel geleerd en erg leuk om te doen", aldus Avifauna.

Vogelweek

Tijdens de Nationale Vogelweek heeft Avifauna Zwolle drie excursies georganiseerd. Deze vinden plaats in Stadshagen (wandelexcursie op 14 mei), de Zwolse binnenstad (wandelexcursie op 16 mei) en Zwolle-Zuid (fietsexcursie op 18 mei). De excursies beginnen om 20.00 uur. Deelname is gratis en belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.vogelweek.nl (even zoeken naar de Zwolse excursies). Op zondag 22 mei is er tijdens het Voorzomerfeest in Doepark Nooterhof een informatiestand over gierzwaluwen.