Afbeelding

HCO maakt ‘nieuwe’ informatie openbaar

Algemeen

DIEZERPOORT – Bij Historisch Centrum Overijssel (HCO) worden in totaal meer dan 75 ‘nieuwe’ archiefblokken per 1 januari 2020 openbaar en beschikbaar voor publiek.

Wat staat er bijvoorbeeld in het jaarverslag van 1980 van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Overijssel? Wie trouwden in Zwollerkerspel in 1944? En wat werd er besproken tijdens de ledenvergaderingen van de Rijkskweekschool, nu Pedagogische Academie, in Deventer in de periode van 1932 tot 1969?

In de eerste week van januari besteden steeds meer archiefinstellingen aandacht aan deze Openbaarheidsdag, dit jaar op donderdag 2 januari. Het moment wordt gebruikt om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen. Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archief-instelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.

Bij Historisch Centrum Overijssel bestaat de oogst dit jaar uit totaal meer dan 75 archiefblokken, waarin stukken uit de periode 1891 tot 2009 openbaar zijn geworden. Dat gaat van huwelijksakten tot zakelijke documenten, zowel uit overheids- als particuliere archieven. Op de website van Historisch Centrum Overijssel is vanaf 2 januari een compleet overzicht te vinden van de openbaar gekomen archiefstukken.