Afbeelding
Foto: Pedro Sluiter

College Zwolle ondersteunt evenementen

Algemeen

ZWOLLE – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle verwacht dat 2022 een jaar volop cultuur, amusement en ontspanning wordt voor alle inwoners en bezoekers van de stad. 

Een mooi aanbod van bekende en nieuwe evenementen speelt hierin volgens haar een belangrijke rol. Deze week heeft het college bepaald welke evenementenorganisaties hiervoor subsidie van de gemeente ontvangen. Bij de verdeling van de subsidies is gekeken naar evenementen die eraan kunnen bijdragen dat Zwolle groeit als levendige, bruisende en vitale stad: een stad met een grootstedelijk cultureel aanbod van formaat. Voor 2022 is aan ruim twintig evenementen subsidie verleend voor een totaal bedrag van ruim 550.000 euro.


Versterken
Het college vindt het belangrijk om de evenementen als het Bevrijdingsfestival, PROTO, het Stadsfestival, Zwolle Unlimited en de Ster van Zwolle, blijvend te ondersteunen en te versterken. Bij de verdeling van de gelden is ook gekeken naar nieuwe initiatieven die ervoor kunnen zorgen dat Zwolle landelijk, lokaal en regionaal nog beter op de kaart komt als evenementenstad. De subsidies zijn bedoeld om deze nieuwe initiatieven de kans te geven door te ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardige evenementen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Kattegatfestival, het Edelweissfestival (klassiek concert) en Common Ground.