Monique Schuttenbeld
Monique Schuttenbeld Foto: Ben Vulkers

College Zwolle wil fors investeren in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - In lijn met het Cultureel en Toeristisch Perspectief stelt het college voor om meer te investeren in kunst- en cultuur in de stad en in de wijken. Daarnaast komt er extra geld voor cultuurgezelschappen, talentontwikkeling, werk- en speelplekken voor kunstenaars, nieuwe evenementen en toeristisch aanbod.

“Zwolle wil een cultureel- en toeristisch aanbod dat past bij een grote stad”, meldt het college. “Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in kunst, cultuur, toerisme en evenementen. De stad groeit namelijk niet alleen door de komst van meer huizen en bedrijven, maar ook door een sterk cultureel en toeristisch klimaat. Daar profiteren niet alleen Zwollenaren van, ook de economie van de stad heeft hier baat bij. Het trekt kenniswerkers, innovatieve ondernemers en starters aan.”

Kunst
Het college wil kunst en cultuur de komende jaren verbinden aan andere beleidsterreinen, zoals werken in de wijk, onderwijs en gezondheidszorg. “Instellingen, gezelschappen en zelfstandigen creëren en presenteren de kunst in de stad. Er wordt geld beschikbaar gesteld om het hen mogelijk te maken een cultuuraanbod te bieden met nationale uitstraling.” De gemeente trekt hierin op met de provincie Overijsel. Onlangs zijn nog vijf Zwolse gezelschappen uitgekozen voor een driejarige subsidie waarmee zij worden gestimuleerd om een nog professioneler aanbod te ontwikkelen. Het college: ”Talent moet ergens ontstaan en ruimte krijgen. Daarom wordt een extra impuls gegeven aan het creatieve onderwijs en productiehuizen die studenten met veelbelovende talenten voorbereiden op het werken in de culturele sector. Hiervoor worden onder meer broedplaatsen ontwikkeld (Spoorzone), waar alle ruimte is voor experiment. Er is in Zwolle dringende behoefte aan (atelier-)ruimte voor kunstenaars om te creëren en presenteren. Hier wordt de komende jaren aandacht aan besteed.”

Toerisme

Het Zwolse college heeft verder ambitieuze plannen op het gebied van toerisme. “In het Toeristisch Perspectief staat dat in 2030 iedere Zwollenaar profijt van toerisme ervaart en trots is op de Hanzestad. Zwolle gaat een jaarrond, duurzaam en experimenteel aanbod bieden aan al haar inwoners en bezoekers. Hiervoor wordt verspreid over de stad en daarbuiten geïnvesteerd in de vrijetijdsector, wordt de gastvrijheid vergroot en gezocht naar duurzame mobiliteitsoplossingen.”

Evenementen
Bij een groeiende stad hoort een voor alle inwoners en bezoekers interessant aanbod van evenementen, stelt het college. “Zwolle heeft al een mooie evenementenagenda, maar dit kan worden versterkt en uitgebreid. Daarom komt er de komende jaren financiële ruimte voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Extra aandacht krijgen evenementen voor jongeren en evenementen met een nationale uitstraling.”

Hanze 2023
Samen met de negen andere Hanzesteden in Nederland wordt in 2023 het themajaar Hanze georganiseerd. Het aanbod dat hiervoor wordt ontwikkeld gaat Zwolle in binnen- en buitenland steviger op de kaart zetten, verwacht het college. “Maar misschien nog wel belangrijker: het Hanzejaar en alles wat hiervoor wordt georganiseerd, gaat bijdragen aan de verbinding tussen inwoners, die daarna nog trotser op hun stad zullen zijn.”

Programmering
Wethouder Cultuur, Toerisme en Evenementen, Monique Schuttenbeld: “Ik zie Zwolle in de toekomst voor me als een stad waar voor iedereen, elke dag iets te ontdekken en te beleven valt. Waar waarde wordt toegevoegd aan de levens van mensen die hier wonen, werken of Zwolle bezoeken. Een stad met een grootstedelijke programmering en een cultureel klimaat, dat meetelt op zowel lokaal, nationaal als mondiaal niveau. Ik kijk ernaar uit om hier samen met inwoners en partners in de stad aan te gaan werken.”

 
Het college heeft de uitvoeringsagenda’s en bijbehorende investeringsvragen voor kunst, cultuur, toerisme en evenementen aangeboden aan de gemeenteraad. Deze aanvragen worden voor besluitvorming meegenomen in de begrotingsbehandeling van 2022.

Afbeelding
Informatieavond in Stadkamer over zorg in laatste levensfase Algemeen 28 jan, 14:21
Afbeelding
Feyenoord toont belangstelling voor Thomas van den Belt Sport 28 jan, 13:51
Afbeelding
PEC Zwolle voldoet uiteindelijk aan de verwachtingen en zet TOP Oss opzij: 4-1 Sport 27 jan, 23:43