Afbeelding
Erik-Jan Berends

Spoorzone-Hanzeland moet (inter)nationale toplocatie worden

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Het gebied Spoorzone-Hanzeland moet dé plek worden waar straks nieuwe stedelingen wonen en verblijven en tegelijkertijd een innovatiedistrict voor

nieuwe (inter)nationale initiatieven. Deze toekomstschets staat in de strategische agenda voor Spoorzone-Hanzeland, die het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling naar de raad stuurt.

Wethouder Ed Anker: “De omgeving van het station en Hanzeland is een gebied waar al van alles gebeurt, met veel potentie. Wij willen het nog aantrekkelijker maken: groener, dynamischer en duurzamer. Een plek voor onder meer kenniswerkers, studenten en jongeren. Spoorzone-Hanzeland wordt ook een toplocatie voor nationale en internationale innovatie in handel, technologie, logistiek en design. Het moderne Hanzeland vormt straks door de combinatie van wonen en werken, samen met de historische binnenstad, het hart van de stad.”

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Zwolle het ‘Ontwikkelperspectief Stationsgebied’ vastgesteld. Inmiddels is volgens haar in de aantrekkende economie de aantrekkingskracht van het gebied op investeerders zó groot, dat het college een visie op de ontwikkeling van het gebied heeft opgesteld: de strategische agenda Spoorzone-Hanzeland.

“Zwolle groeit, wordt stedelijker en moet ruimte bieden”, meent Anker. “Maar wel van hoge kwaliteit en duurzaam. We zijn al bezig met grootschalige verbetering van het stationsgebied, waaronder de nieuwe busbrug. De volgende stap is het gebied aan de zuidkant van het station. Hanzeland is een uitgelezen plek om nieuwe stedelijke woonwerkmilieus te maken, waarmee we talent aan de stad blijven binden en onze internationale positie versterken.”

Alle voorwaarden voor groei en innovatie zijn in Spoorzone-Hanzeland aanwezig, zo staat in de visie. Onderwijs, ondernemers en overheid zijn ruimschoots vertegenwoordigd. Maar ze zijn nog te veel van elkaar gescheiden: nergens anders in Zwolle staan zoveel hekken. “Economische innovatie heeft interactie nodig en ontmoetingen”, volgens het college. “Van kleine starters en grote gevestigde bedrijven, van onderwijs en bedrijfsleven, van creatieve en ondernemende mensen, uit Zwolle en van ver daarbuiten. ‘Mix to the max’ luidt het devies. Menging van functies als wonen, werken en studeren, zal gaan zorgen voor levendigheid, dynamiek, interactie en innovatie, ook buiten kantooruren.”

Met minstens duizend extra woningen, bovenop de huidige zeshonderd, wil Zwolle straks in Spoorzone-Hanzeland afgestudeerd talent vasthouden en bovendien een alternatief bieden voor ‘nieuwe stedelingen’ uit Amsterdam en Utrecht. Deze jongere en oudere stedelingen wonen volgens het college graag in een stadse omgeving met veel voorzieningen buitenshuis. “Een eetcafé op de hoek, een koffiebar als werkplek, een gedeelde daktuin of binnenhof, een deelauto in de buurt. Zó verandert Hanzeland van een zakenbuurt ‘achter het station’, in een gemengd stedelijk woonwerkgebied.”

De zogenoemde KEC-ambities van Zwolle (in 2050 klimaatbestendig en energieneutraal; werken aan een circulaire economie) moeten in Spoorzone-Hanzeland veel aandacht krijgen. “Ze bieden aanknopingspunten voor innovatie en nieuwe economische impulsen. Maar er is ook aanleiding voor: op warme dagen is het stenen Lübeckplein acht graden warmer dan in de groene en waterrijke binnenstad. Door de groenblauwe structuur in Hanzeland te herstellen, moet dat verschil worden tenietgedaan en kan ook wateroverlast uit Assendorp worden afgevoerd”, aldus het college.

De plannen zijn ambitieus en vergen een geschatte investering van 55 miljoen euro voor de komende vijf tot tien jaar. “Alles in één keer uitvoeren, is eenvoudig niet realistisch”, realiseert het college zich. Na akkoord van de gemeenteraad, wordt de strategische agenda uitgewerkt in deelplannen per gebied. Hierbij betrekt de gemeente bewoners en andere belanghebbenden. Prioriteit wordt gegeven aan het gebied bij het station en de werkplaatsen, het gebied tussen spoor, Veerallee en de Hanzebadlocatie.

Van de aartsengel Michaël, bovenop de Grote Kerk, tot in het Engelse Werk, loopt straks het denkbeeldige ‘Engelenpad’, dwars door Spoorzone-Hanzeland. De route verbindt bestemmingen en iconische plekken die het gebied bijzonder maken. Wandelaars gaan van de Grote Kerk, langs de grachten en over de nieuwe stationspasserelle naar het Hanzeplein, Windesheim en het Engelse Werk. Elke 250 meter moet er door ‘placemaking’ iets bijzonders te zien of beleven zijn, zoals horeca, kunstwerken, evenementen of iconische bruggen en pleinen. Het Engelenpad vormt straks de levensader van Spoorzone-Hanzeland.

Afbeelding
Gunning renovatie Spooldersluis aan Van den Herik, BAM en SPIE Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Met een Kerstboom op de Grote Markt en lichtbeeldentour is Zwolle klaar voor de Kerst Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Ossenmarktsteeg in een nieuw licht met lichtkunstproject 'Tussendoortje' Algemeen gisteren