Afbeelding
Ben Vulkers

Ontwikkelaars passen plannen Zwarte Waterzone aan

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Gebiedsontwikkelaars BEMOG Projektontwikkeling en BPD (Bouwfonds Property Development) zetten de puntjes op de i van de plannen voor de Zwarte Waterzone. Deze zomer zouden de plannen voor dit gebied klaar zijn. Omdat de ontwikkelaars de plannen aanpassen, onder meer naar aanleiding van de reacties tijdens de inloopavonden, kost dit extra tijd.

Omwonenden en andere betrokkenen ontvangen dit jaar informatie over de plannen en het vervolg. “Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone worden de verouderde en vervuilde industrie- en recreatiehavens aan de groene rand van Holtenbroek een plek waar iedereen kan wonen, werken en ontspannen”, legt de gemeente in een persbericht uit. ”Omdat het gebied buiten de dijk ligt, wordt het bovendien een bijzonder voorbeeld van bouwen en inrichten op een manier die past bij de veranderingen van het klimaat en de invloeden van het water.”

Stil

Rondom de ontwikkelingen Zwarte Waterzone is het een tijd stil geweest. Achter de schermen hebben de ontwikkelaars gewerkt aan een vernieuwde versie van de plannen. De gebiedsvisie voor het buitendijkse plan, die door de gemeenteraad in januari 2019 is vastgesteld, werken de ontwikkelende partijen nu uit in een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Hierin staat bijvoorbeeld welke woningen, gebouwen en voorzieningen er in het gebied komen. Ook staat in dit plan wat deze ontwikkeling betekent voor verkeer, natuur, parkeren en openbare ruimte. Verder wordt gekeken hoe de woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor inwoners.

Hoogte

Eind vorig jaar deelden BEMOG en BPD de eerste versie van het plan, onder meer met de buurt en geïnteresseerden. Hierop kwamen zowel positieve als kritische reacties. Zo waren er mensen die zichzelf er al zagen wonen. De zorgen gingen onder andere over de hoogte van de bebouwing, de toegankelijkheid van de oevers en het Zwarte Water en het parkeren in de wijk. De ontwikkelaars zijn met de reacties aan de slag gegaan en hebben extra onderzoeken gedaan. Onder meer naar de natuurwaarden en hoe deze ontwikkeling hierin past of zelfs iets extra’s kan toevoegen aan de natuur.

Opener

Hierdoor kost het extra tijd voordat de vernieuwde versie van het plan klaar is. “Het nieuwe ontwerp is opener”, volgens de gemeente. “Er zijn meer open plekken en meer doorkijkjes naar het water. Ook is de hoogte van een van de appartementengebouwen aangepast en het gebouw slanker geworden. Met de Zwarte Waterzone krijgen bewoners van Holtenbroek er een groene verblijfsruimte bij waar ze in de toekomst kunnen wandelen en ontspannen.”


Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle beoordeelt de bijgestelde plannen, de gemeenteraad neemt er uiteindelijk een besluit over. In het tweede kwartaal van 2021 krijgt de gemeenteraad het plan voorgelegd. Voor die tijd worden alle geïnteresseerden en belanghebbenden geïnformeerd. Op www.zwolle.nl/zwartewaterzone is informatie te vinden. Ook hebben de ontwikkelaars de website www.zwartewaterzone.nl vernieuwd.

Informatie

Voor het eind van het jaar ontvangen omwonenden en de deelnemers van de oeverateliers informatie over de plannen en het vervolg. Begin volgend jaar houden de ontwikkelaars een (digitale) bijeenkomst over de ontwikkelingen in de Zwarte Waterzone.

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 3 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 3 uur geleden