Lijsttrekker Marco van Driel.
Lijsttrekker Marco van Driel. Foto: Rutger Heijmerikx

D66 Zwolle presenteert verkiezingsprogramma ‘Voor een nieuw perspectief’

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - D66 Zwolle presenteert in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 haar verkiezingsprogramma met de titel ‘Voor een nieuw perspectief’. Met dit programma zet de partij in op een goede toekomst voor Zwolle waarin thema’s als gezondheid, wonen, kansengelijkheid en democratische vernieuwing belangrijke speerpunten zijn. 

“Zwolle groeit en staat voor urgente opgaven zoals klimaatadaptatie en wonen. D66 kiest voor kwalitatieve groei zodat Zwolle ook in de toekomst een fijne stad is om te wonen, te werken en te genieten”, aldus Marco van Driel, lijsttrekker van D66 Zwolle. Net als de rest van de wereld, verandert Zwolle in razend tempo. De keuzes die de komende jaren worden gemaakt zijn volgens hem daarom bepalender dan ooit. “We moeten gezonder gaan leven en de manier waarop we omgaan met onze natuur, met energie en hoe wij woningen bouwen moet veranderen om die goede toekomst te houden. Dat betekent dat we een nieuw perspectief moeten geven zodat we daar naartoe kunnen werken. Een perspectief waarin niet langer de korte termijn en economische belangen leidend zijn, maar een perspectief waarin groei, groen en brede welvaart samenkomen.” 

Duurzamer

Met dit programma zegt D66 de schaalsprong van de stad mogelijk te maken. “Het is de motor voor een betere kwaliteit. Zwolle wordt daardoor duurzamer, groener, socialer en bruisender. Mens, natuur én economie profiteren daarvan.” D66 Zwolle meldt voor vooruitgang, verbetering en een menselijke overheid te gaan die kansen schept voor iedereen. “Een stad die prettig voelt, die groen en sociaal is en waar het wemelt van kunst en cultuur, trekt veel mensen aan. Door de komende jaren de aandacht te verleggen naar groene, duurzame lange termijn oplossingen willen toekomstbestendige sectoren, startups en scale-ups zich in Zwolle vestigen. Sectoren en werkgelegenheid ontwikkelen zich en bedrijven en talenten vertrekken niet langer naar andere economische topgebieden”, verwacht Van Driel.

Wonen 

Veel mensen lopen tegen het probleem aan dat zij geen huis kunnen kopen, of moeten wachten op een huurhuis. Naast fundamentele wijzigingen in het systeem van financiering, zijn er volgens D66 meer woningen nodig. De partij wil dit zoveel mogelijk doen in de bestaande stad zodat de groene stadsranden bewaard blijven. Wijken waar mensen weg trekken wil de partij zo kwalitatief verbeteren. D66 geeft vooral veel aandacht aan huisvesting voor studenten, goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Zo wil de partij de doorstroming stimuleren en de woningmarkt weer op gang helpen. Nieuwe vormen van wonen, zoals woon-zorg combinaties, wil D66 stimuleren en bouwen moet in principe natuurinclusief en circulair.

Klimaat

“De toekomst van Zwolle is groen, schoon en gezond”, aldus Van Driel. “De stad ademt water en natuur. Daardoor wordt overtollig water opgevangen, koelt de stad af en neemt de biodiversiteit toe. D66 zet zich daarnaast in voor een energierevolutie. De partij wil meer schone energie opwekken en het energieverbruik verminderen. Ook wil D66 dat de lucht- en bodemkwaliteit beter wordt. Vervuilende landbouw en Lelystad Airport passen dan ook niet in het toekomstbeeld van D66.”

Zorg

“Je leeft langer en bent gelukkiger als je gezond bent”, vervolgt de lijsttrekker. “Daarom wil D66 veel meer aandacht voor preventie. Gezondheidsproblemen wil de partij voor zijn door het bevorderen van gezonde keuzes, een groene leefomgeving met schone lucht én het voorkomen van armoede en schulden. Goed onderwijs en kansengelijkheid maken daar vanzelfsprekend onderdeel van uit. Een groene, schone stad met ruimte om te spelen, te bewegen en te sporten en gezonde kantines zijn ook belangrijk. Mensen die het niet redden wil D66 ondersteunen naar een zo zelfredzaam mogelijk bestaan.”

Onderwijs

Een betere basis is een betere toekomst, stelt Van Driel. “D66 kiest daarom voor versterking van de samenwerking tussen voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en het basisonderwijs. Ook moet onderwijs en jeugdhulp beter op elkaar aansluiten en streven we naar een verlaging van het aantal laaggeletterden in Zwolle. De kansen op de arbeidsmarkt moeten groter worden en het moet mogelijk worden om naast een uitkering bij te verdienen. Zo willen we het aantal Zwollenaren dat in armoede leeft omlaag brengen en generatiearmoede doorbreken.”

Vernieuwing 

Van Driel: “De grote toekomstgerichte opgaven vragen om goed bestuur. D66 is een constructieve partij, die alle belangen meeweegt en afwegingen maakt op basis van de inhoud. De gemeenteraad is de stem van de inwoners en moet dus zoveel en zo vroeg mogelijk invloed hebben op de plannen en besluiten. Meer dan nu. Denkkracht en deelname van inwoners is daarbij onmisbaar. Door burgerberaad, digitale democratie en experimenteren met nieuwe manieren van democratische besluitvorming geven we Zwollenaren meer invloed op hun leefomgeving.”