Perron038 en gemeente Zwolle gaan samenwerken

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - In de oude machinehal 22 in de Spoorzone ontstond tweeëneenhalf jaar geleden Perron038. Ze is inmiddels uitgegroeid tot plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio Zwolle. Om deze positie uit te breiden en te verstevigen, ontvangt Perron038 van gemeente Zwolle een subsidie van 60.000 euro.

Wethouder economie René de Heer en Marius Woldberg Managing Director van Perron038 ondertekenden 10 februari de overeenkomst waarmee de samenwerking tussen beide partijen werd bekrachtigd. Robothond Spot® onthulde officieel het symbool voor de samenwerking: een 3D-print van de logo’s van Perron038 en de gemeente. Een student op Perron038 heeft het symbool van de logo’s ontworpen en geprint.

Robots

Perron038 heeft zich volgens De Heer in de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een sterke regionale plek voor innovatie. “Perron038 is zowel aanjager als voorbeeld voor technologische innovatie en samenwerking tussen regionale maakbedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen. Inmiddels nemen ruim twintig regionale maakbedrijven, onderwijs en kennisinstellingen deel in Perron038. Deze bedrijven werken samen – met studenten – aan concrete toepassingen van nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld de inzet van autonoom rijdende robots op de werkvloer.”

Onmisbaar

“Perron038 is voor de Spoorzone en voor de Regio Zwolle een onmisbare speler”, vervolgt De Heer. “Het is de bedoeling dat hier in de Spoorzone een krachtig innovatiedistrict ontstaat. De maakindustrie is voor ons één van de belangrijkste groeisectoren. De afgelopen twee jaar heeft Perron038 zich al bewezen als een plek waar mooie samenwerkingen zijn ontstaan en die veel creativiteit heeft opgeleverd. Ik ben hier niet alleen erg enthousiast over, maar ook super trots op. Het is wat mij betreft dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we Perron038 in staat stellen om zich nog verder door te ontwikkelen als plek voor innovatie en als voorbeeld voor andere, vergelijkbare plekken.”

Talent

Om zich verder te ontwikkelen als plek voor innovatie biedt Perron038 haar ruimte en faciliteiten aan onderwijsinstellingen aan en nodigt jong talent uit en maakt hen enthousiast voor een toekomst in de techniek. Daarbij gaat Perron038 samenwerkingen aan met nieuwe partners en onderzoekt en introduceert met hen de toepassing van innovatieve technologieën. En ze zet haar kennis en ervaring in als inspiratie en voorbeeld voor nieuwe clusters, hubs of andere samenwerkingsvormen.

 Contacten

Woldberg: “Gemeente Zwolle heeft ons vanaf begin al erg geholpen met onze vestiging qua bestemming en contacten met NS en andere partijen hier in het gebied. Ze heeft het mede mogelijk gemaakt om hier te ondernemen!. We zijn blij dat de gemeente erkent dat Perron038 een belangrijke pionier is in de ontwikkeling van Spoorzone Zwolle en voor talentontwikkeling en ondernemerschap in (regio) Zwolle en daar ook graag aan wil bijdragen. Perron038 is een initiatief vanuit het bedrijfsleven en onderwijs en het is een mooie erkenning dat de overheid hier samen met ons wil optrekken om Perron038 mee te helpen verder te ontwikkelen en bedrijven en talent aan te trekken voor verdere ontwikkeling in de maakindustrie.”

Studenten

Het eerste wat bezoekers zien als ze binnenlopen bij Perron038 is de enorme 3D metaalprinter van Windesheim. Het lectoraat kunststoftechnologie van Windesheim onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van deze technologie. Student Max Scheurink is een van die studenten en ontwierp het symbool voor de samenwerking tussen gemeente Zwolle en Perron038. “De 3D printer stelt ons in staat unieke, lichtgewicht objecten te printen voor bijvoorbeeld vervangingsonderdelen in machines. Mijn eigen onderzoek richt zich op de inzet van deze printer voor het werk van de Zwolse kunstenaar Ronald A. Westerhuis. Het is heel gaaf om als student over deze technologie te leren én te mogen experimenteren.”