Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Avondje warmlopen voor aardwarmte in de wijk Aa-Landen

· leestijd 1 minuut Algemeen


ZWOLLE - Dat Nederland op termijn van het gas af gaat, lijkt wel zeker. Daarmee ligt de keuze voor het alternatief echter nog geenszins vast. Om bewoners van de wijk Aa-Landen vroegtijdig te betrekken bij de energietransitie en keuzes die daarmee samenhangen, hield bewonersinitiatief Groene Aa in samenwerking met SWA vorige week woensdag een bijeenkomst Energietransitie in wijkcentrum De Bolder.

Circa vijftig wijkgenoten bezochten de avond. Frens Luning van Groene Aa vond het een mooie opkomst voor een eerste meeting. Minstens zo tevreden was hij over de inhoudelijke invulling van de avond. Centraal stonden de plannen die er zijn met geothermie. De gemeente Zwolle kwam bij monde van onder andere wethouder Arjan Spaans de aanwezigen daarover bijpraten. 

Geothermie is een techniek waarbij van diep onder de grond warm water naar boven wordt gehaald. De warmte wordt onttrokken aan het water en gebruikt als energiebron. Het water zelf gaat gekoeld weer de grond in. Een mooi systeem vindt Luning en met name ook duurzaam. De warmtewinning is helemaal circulair, aldus Luning die wijst op een proefboring. “In Zwolle bevindt zich een geschikte aardwarmtelaag. De wijken die het dichtst in de buurt liggen van de locatie van de proefboring bij Dijklanden zijn de Aa-Landen en Holtenbroek” 

Uit de resultaten van de proefboring moet nog blijken hoe groot de bron is. En als het licht op groen gaat, is een volgende vraag welke partijen naast de gemeente cofinanciers willen zijn van een aardwarmteproject. Luning benadrukt dat een eventuele keuze voor aardwarmte, de planmatige invulling daarvan en de exploitatie aan de politiek en andere betrokkenen is. “Wij zijn een onafhankelijk bewonersinitiatief en geen politieke beweging. Wat wij doen is buurtverenigingen, wijkcentra, bedrijven, instellingen en vooral bewoners vroegtijdig informeren en hun gedachten en wensen oppikken. Zodat die straks niet worden overvallen met bij wijze van spreken een brief op de mat om mee te doen met aardwarmte.” 

Participeren in aardwarmte zal volgens Luning een keuze zijn die je kunt vergelijken met ja of nee zeggen tegen glasvezel. Met name wijkcentra, verenigingen van eigenaren, bedrijven en instellingen hebben volgens hem echter veel redenen om mee te doen. “De warmtewinning via aardwarmte is relatief eenvoudig, circulair en honderd procent duurzaam. Als aardwarmte bij de grotere warmteafnemers niet lukt, lukt het nergens”, is Luning stellig. Inmiddels is het een bewezen stuk techniek. 

Het is volgens Luning niet voor niets dat telers in tuindersgebied De Koekoek in IJsselmuiden, waar men al jaren gebruik maakt van aardwarmte, er mee doorgaan. “Wat ik heb begrepen is dat men daar wel last heeft gehad met enige kinderziektes. Dat ze verder gaan met aardwarmte geeft echter wel aan dat het werkt.” Behalve aardwarmte kwamen tijdens de avond ook andere thema’s aan bod, zoals de vraag wat je zelf kunt doen om te verduurzamen (isolatie), energiearmoede en bewonersparticipatie. Wil je meer weten of meedenken binnen Groene Aa, kijk dan op www.groeneaa.nl of mail naar info@groeneaa.nl.

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 4 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 4 uur geleden