Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Informatieavond in Stadkamer over zorg in laatste levensfase

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - In de Stadkamer wordt dinsdag 31 januari een informatieve avond gehouden over zorg in de laatste levensfase. Dit is een activiteit van Netwerk Palliatieve Zorg IJssel-Vecht en Noordoost-Overijssel.

De vrijwilligers van de Palliatieve Terminale Zorg in Zwolle verschillen qua achtergrond, leeftijd en beroep, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn er van mens tot mens, want dáár gaat het om in dit vrijwilligerswerk. 

“Als vrijwilliger waak ik inmiddels al twaalf jaar bij terminaal zieken, mensen die ieder moment kunnen overlijden. Ik vind het niet spannend dát iemand doodgaat, maar wel hoe”, zegt vrijwilliger Jannie Visser. “Ik heb meerdere keren meegemaakt dat het heel vredig, met een zuchtje ging. Maar ik ben er ook bij geweest dat mensen in paniek raakten. Ik doe wat op dat moment goed voelt. Bij de een is dat een hand vastpakken, bij de ander voorlezen.” 

Lieke Eijkelkamp studeert Social Work. Ze is 19 jaar als ze besluit Karin (begin 40) wekelijks te bezoeken. Ieder bezoek kan het laatste zijn, want Karin zit door uitgezaaide kanker in haar laatste levensfase. Samen hebben ze gesprekken over het leven en de dood. Dat schept een band. Maar een band opbouwen met iemand die zo kwetsbaar is, voelt dubbel. “Als ik bij haar wegga, weet ik niet of ik haar weer zie”, zegt Eijkelkamp. “Maar als ik wegfiets, denk ik gewoon aan dat het leuk was en zeg ik ‘tot volgende week!” 

Waar Eijkelkamp haar vrijwilligerswerk overdag doet, gaat Yvonne Grotepunt juist vaak in de nacht op pad. “Het waken in de nacht is van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s ochtends.” Waken is voor veel vrijwilligers, hoe vreemd het misschien ook klinkt, een moment van bezinning. Je bent er voor de ander, maar als die slaapt of stilte wil, is het ‘de kunst van het er zijn’, zonder iets te zeggen of doen. “In mijn tas zitten een leesboek, sudoku-puzzels en sloffen. Ik maak het mezelf gemakkelijk op een stoel of bank en ga geregeld bij de hulpvrager kijken”, zegt Grotepunt. 

Vrijwilligers geven zelf aan wanneer ze beschikbaar zijn en waar (Zwolle, Hattem, Zwartewaterland en/of Kampen). Sander Strating doet dit vrijwilligerswerk al zes jaar. Het beweegt mee met de fases in zijn leven: “Tegenwoordig heb ik een gezin en ben ik iets minder inzetbaar, maar gelukkig kan ik dat aangeven zonder me bezwaard te voelen. Ik zou het in ieder geval niet willen missen. Het is een verrijking van mijn leven.”
De Terminale Zorg van ZwolleDoet! is aangesloten bij VPTZ Nederland. Vrijwilligers krijgen een training. In vijf dagdelen komen ze te weten wat het vrijwilligerswerk bij een terminaal zieke inhoudt.

Ook komen verschillende situaties en stervensfasen aan bod. Daarnaast doen ze nog drie dagdelen praktische vaardigheden op, zoals manieren om iemand in of uit bed te helpen. Dit vrijwilligerswerk kun je doen met, maar zeker ook zonder opleiding of ervaring in de zorg (zwolledoet.nl/terminalezorg).
Meer info via www.zwolledoet.nl/agenda/aandacht-voor-sterven.

De naam Karin is vanwege privacy gefingeerd.

Gerard Meijeringh