Afbeelding
Eigen foto

PvdA, CDA en SP zijn bezorgd over verdwijnen gemeentepolis

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE - Inwoners die nu gebruikmaken van de collectieve zorgpolis van de gemeente Zwolle lopen het risico tussen wal en schip te vallen, vrezen PvdA, CDA en SP in de Zwolse gemeenteraad. Op 6 juli wordt een besluit genomen, waarmee mogelijk een einde komt aan de gemeentepolis.

“Momenteel maken zo’n 4.700 inwoners gebruik van de polis die hen rust en zekerheid geeft en zorgmijding en schuldhulpverlening voorkomt. Het is voor mensen met weinig inkomen en een minder goede gezondheid een goed pakket”, vertelt Bert Sluijer (SP). “Ervoor in de plaats komt per 1 januari 2022 een nieuwe zorgkostenregeling: een financiële bijdrage. Voor de verzekering moet men kiezen wat er op dat moment op de markt is. De mensen worden daarmee overgeleverd aan de markt. Wij zijn voor het behoud van een collectieve zorgpolis. Die kan ook prima naast de nieuwe zorgkostenregeling blijven bestaan, op zijn minst voor 2022. Ik ben nu als de dood dat mensen de dupe worden van het ineens stoppen. Ik denk dat het college te positief is over de nieuwe regeling. Ook wordt op dit moment geen bijzondere bijstand voor medische kosten verleend. De wethouder wil nu nog niet aangeven of en zo ja hoe, dat voortaan wel zal gaan gebeuren.” 

Ervaringen

“Een beslissing die zoveel impact heeft op het leven van onze inwoners met een minimuminkomen moet met de grootste zorgvuldigheid worden genomen,” benadrukt CDA raadslid Leo Elfers. “Ook de ervaringen van de huidige deelnemers van de gemeentepolis moeten worden meegewogen, het gaat immers om hun zorgverzekering.” “Een onbegrijpelijk voorstel om hiermee te stoppen”, zegt PvdA burgerraadslid Roberto Kist: “Het college constateert zelf dat de gemeentepolis passend is voor Zwollenaren met hoge zorgkosten en een laag inkomen. Deze groep mensen wordt straks hard geraakt als dit plan door de raad wordt aangenomen.”

Onderzoek

Het argument van het college dat verzekeraars de polis niet meer willen aanbieden, bestrijden de drie politici. “Univé en Zilveren Kruis zijn bereid de collectieve zorgverzekering aan te bieden vanaf 2022.” De fracties wilden een onafhankelijk onderzoek naar de plannen van het college van burgemeester en wethouders om de gemeentepolis af te schaffen. De drie oppositiepartijen wilden eerst onderzocht zien wat daarvoor de gevolgen voor Zwollenaren zijn. Maar dat voorstel werd niet overgenomen. 

Eigen risico

Met de nieuwe ‘Verzekering op maat’ krijgen inwoners met een laag inkomen ondersteuning van de gemeente bij het vinden van een zorgverzekering die aansluit bij de persoonlijke zorgbehoefte, stelt de gemeente in een persbericht. “Zo wordt alleen betaald voor de zorg die nodig is. Ook krijgen inwoners financiële tegemoetkoming voor hoge zorgkosten en een financiële tegemoetkoming om het eigen risico te betalen. De groep die een beroep kan doen op deze regeling wordt groter. Onderdeel van de nieuwe zorgkostenregeling is dat de gemeente deels meebetaalt aan het verbruikte eigen risico. Ook krijgen chronisch zieken en mensen met een laag inkomen nog steeds een vergoeding voor hoge zorgkosten. Gelijktijdig met de invoer van de Verzekering op maat verhoogt de gemeente de inkomensgrens, zodat meer inwoners gebruik kunnen maken van de nieuwe regeling.”

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 23 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 28 mei, 10:48
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 28 mei, 08:27