Thijs Jan van den Berg  over De Pelikaan: "Een historische plek, waar je schitterende dingen kunt doen."
Thijs Jan van den Berg over De Pelikaan: "Een historische plek, waar je schitterende dingen kunt doen." Foto: Pedro Sluiter

Eigenaar Sportcampus Pelikaan: “Gemeente wees duidelijk”

· leestijd 3 minuten Sport

SPORTCAMPUS PELIKAAN - Hij wilde een kraakhelder perspectief van de gemeente Zwolle om te kunnen ondernemen, leek dat onlangs ook te krijgen, maar nu weet hij nog niet waar hij aan toe is. Thijs Jan van den Berg, eigenaar van Sportcampus Pelikaan vindt dat het na ruim tien jaar tijd wordt voor een update én een duidelijk signaal. “De gemeente neemt mij zo de wind uit de zeilen.”

(door Erik Riemens)

Bijna twee weken geleden kreeg hij dan eindelijk het ‘verlossende’ telefoontje uit het stadhuis met concrete informatie. De gemeente Zwolle gaf aan meer ruimte nodig te hebben voor sportvelden en keek daarbij concreet naar Sportcampus De Pelikaan. Stap twee was dat de gemeente inzette om de huidige overeenkomsten met Van den Berg – een erfpacht- en bruikleenovereenkomst op de velden die nog duren tot en met 2043 - eind 2024 formeel te beëindigen. 

Zit hier prima

“Dat zou betekenen dat ik eind van dit jaar zou kunnen vertrekken. Als die overeenstemming toch niet zou lukken, heeft de gemeente mij de toezegging gedaan dat aanpassing van de huidige overeenkomsten bespreekbaar was. In dat geval krijg ik meer mogelijkheden, want vooropgesteld: ik zit hier namelijk prima.”

Vorige week maandag stond het onderwerp op de agenda van het ambtelijke portefeuillehoudersoverleg en gisteren op die van het College van B en W. So far so good. “Alleen werd ik vlak voor de bespreking in dat ambtelijk overleg gebeld, dat de gemeente het voorstel toch nog wilde aanhouden, om meer draagvlak te krijgen. Het wordt voorlopig dus niet behandeld. Echt ongelooflijk! Het is de zoveelste deadline die de gemeente niet haalt. Ik vraag al jaren om duidelijkheid, een boodschap, een signaal. Nee is ook een antwoord. Ik heb op de barricaden gestaan, aangegeven dat het wat mij betreft niet twee voor, maar vijf over twaalf was en dat we in al die tien jaar geen stap verder waren gekomen.”

Kansen en mogelijkheden

Sportcampus De Pelikaan bestaat uit meerdere sportvelden, waaronder een voetbal-, hockey-, een beachsportveld, een blaashal en een groepsaccommodatie. Ook ZTC De Pelikaan maakt deel uit van De Pelikaan. De plannen om het terrein langs de A28 aan de Haersterveerweg nieuw leven in te blazen, dateren uit 2012. Hockeyvereniging ZMHC vertrok en ging samen met Tempo op in wat nu Hockeyclub Zwolle is.
“De gemeente wilde daarna voorkomen dat er verloedering, verpaupering en leegstand zou ontstaan. Ik zag daar kansen en mogelijkheden en heb daar in al die jaren heel wat neergezet. Het is een gebied met enorm veel potentie en kansen. Een historische plek, waar je schitterende dingen kunt doen”, schetste Van den Berg eerder.

PEC Zwolle

De gemeente Zwolle heeft de ruimte van De Pelikaan nu dus nodig voor de aanleg van sportvelden, zo werd hem medegedeeld. Meer is nog niet duidelijk, ook niet of het om een compleet nieuwe trainingslocatie voor PEC Zwolle zou gaan – zo trainen de beloften van de PEC Zwolle Vrouwen al wel op De Pelikaan - of om extra velden voor amateursportclubs. Berkum en WVF bijvoorbeeld, kampen met een groot tekort aan voetbalvelden.
In dat kader circuleert er ook een verhaal dat HTC nadrukkelijk bij de plannen wordt betrokken en dat er een ondergang zou komen onder de Haersterveerweg om zo beide complexen met elkaar te verbinden. En dan is er nog de optie om van Sportcampus De Pelikaan een padellocatie te maken. Zo is Peakz Padel, dat nog ruim een jaar in de bogenhal van De IJsselhallen mag blijven, op zoek naar een nieuwe locatie, alleen lijkt dat met de nieuwe plannen niet waarschijnlijk.

Dat de gemeente potentie ziet in Sportcampus De Pelikaan bleek afgelopen winter wel, maar wel om een bijzondere reden. Van den Berg werd opgebeld of hij misschien daklozen wilde opvangen. Dat leidde bij hem toen tot heel veel vraagtekens. “Dan vraag je je toch écht af of ze op het gemeentehuis weten wat er speelt?”
Zwolle bevestigt die aanvraag en geeft over de nieuwe plannen alleen aan in overleg te zijn en verder geen inhoudelijke mededelingen te doen. “Het klopt dat de gemeente opzoek was naar noodopvang van daklozen in het kader ‘Niemand slaapt op straat bij vorst’. Bij de heer Van den Berg is navraag gedaan in hoeverre zijn locatie hier geschikt voor was voor deze noodopvang. Dit bleek niet het geval”, aldus de gemeente in een schriftelijke reactie.

Oneerlijk speelveld

Naast de onzekerheid en onduidelijkheid is er nog iets dat Van den Berg bezighoudt. Het oneerlijke speelveld, waarin hij zich met Sportcampus De Pelikaan begeeft ten opzichte van bepaalde sportclubs, die commerciële activiteiten ontplooien op hun eigen accommodatie.
“Ik gun die clubs het allerbeste, laat dat duidelijk zijn, maar ik heb zo mijn bedenkingen over wat de gemeente allemaal toestaat aan activiteiten op de diverse sportaccommodaties. Je hebt het over maatschappelijk vastgoed en dan stimuleert de gemeente notabene sportverenigingen om steeds meer ondernemend zijn. Daar vind ik wel wat van. Het levert die clubs namelijk allerlei financiële voordelen op, terwijl ik op basis van mijn huidige contract niets kan of mag veranderen.”

“Neem nu het hockeyveld op De Pelikaan, dat echt aan vervanging toe is. Dat is een enorme investering, maar ik kan het niet voor een marktconforme prijs verhuren, omdat ergens anders velden ver onder de nominale kostprijs worden verhuurd. Daar kan ik als ondernemer nooit tegenop. Dat blijft wat mij betreft zeker een gespreksonderwerp met de gemeente, net dus als een helder perspectief en duidelijkheid die ik na al die jaren nu eens eindelijk wil”, verzucht Van den Berg.

Dode plek

“Ik heb er heel veel tijd, energie en geld ingestoken. De gemeente neemt mij zo de wind uit de zeilen. Zo kan ik niet ondernemen en wat de gevolgen dan zijn? Ik stop zeker niet, maar dan schik ik mij in de huidige en oorspronkelijke overeenkomst. En dat is verloedering, verpaupering en leegstand tegengaan van het terrein, maar meer ook niet. Ik vind mijn weg daar wel in, alleen dan wordt het wel een dode plek.”